Partnerzy blogu:Kategorie
Ubezpieczenia:


Ubezpieczenie od pożaru

pobrane (53)Cały kompleks ryzyka związanego ze zjawiskami natury odnosi się do powodzi, pożaru, gradu itp. Ten rodzaj ubezpieczenia jest jednym z najstarszych i najpowszechniejszych ubezpieczeń. Ubezpieczenie ogniowe czyli od pożaru opłaca coraz więcej mieszkańców wiosek, posiadających swoje domy. Ogień to żywioł, który potrafi zniszczyć dorobek wielu pokoleń w zaledwie parę chwil.

Ubezpieczenia ogniowe zapewniają fundamentalną ochronę majątku przedsiębiorstwa przed skutkami o charakterze katastroficznym, mogącymi powodować poważne straty finansowe. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych obejmuje ochroną ewidencjonowane mienie, stanowiące własność ubezpieczającego lub mienie będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, a w szczególności: budynki i budowle, maszyny, urządzenia, wartości pieniężne, nakłady inwestycyjne, środki obrotowe itp. Nasza świadomość, że natura może stanowić prawdziwe zagrożenie, jest wciąż zbyt mała. Wielu osobom w naszym kraju żal jest wydania dodatkowych pieniędzy na dobrowolne ubezpieczenie. Oczy otwierają kiedy jest już za późno.

Nawet niewielka składka może przynieść nam korzyści, gdyż w razie np. pożaru ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie. Nie musimy w razie nieszczęścia szukać gotówki po znajomych i rodzinie, by przykryć nasz spalony dach, gdyż ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie.

Leave a Reply