Partnerzy blogu:

szybkie chwilówki online szybkie chwilówki online szybkie chwilówki online
www.multiplast.wroc.pl/oferta/lustra-przemyslowe
Kategorie

Ubezpieczenie chorobowe

144121_r0_620Głównym zadaniem ubezpieczenia chorobowego jest ochrona pracowników niezdolnych do wykonywania pracy na skutek choroby. Ubezpieczenie to wchodzi w skład ubezpieczeń społecznych. Podstawowym zasiłkiem przysługującym osobie niezdolnej do pracy z powodu choroby lub konieczności odosobnienia ( w przypadku choroby zakaźnej) jest zasiłek chorobowy. Wysokość zasiłku chorobowego wynosi 80% wynagrodzenia. Występują również dobrowolne ubezpieczenia chorobowe, którymi przeważnie objęci są: pracownicy nakładczy, osoby wykonujące działające w oparciu o umowę zlecenie lub agencyjną, osoby prowadzące działalność poza rolniczą, osoby duchowne oraz więźniowie odsiadujący wyrok którzy wykonują odpłatnie prace.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe dotyczy także osób pracujących na umowę-zlecenie lub agencyjną. Większość Polaków objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Status ubezpieczonego posiadają studenci, bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy, ludzie pracujący na umowę o pracę oraz emeryci i renciści. Istnieją jednak przypadki, w których takiego właśnie ubezpieczenia nie uzyskamy automatycznie. Najlepszym jej rozwiązaniem w takiej sytuacji wydaje się przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to kosztowną inwestycja, ale niewątpliwie wartą zapłacenia, gdyż w razie pobytu w szpitalu bez ubezpieczenia, koszt jednej doby już jest spory, a co dopiero kiedy przyjdzie nam leczyć się parę dni, lub poddać zabiegowi?

Leave a Reply